responsive carousel
اپلیکاتور اتوماتیک
responsive carousel
اپلیکاتور اتوماتیک

اپلیکاتور اتوماتیک BEVS با دقت بالایی و با سیستم کامپیوتر مرکزی با سرعت عملکرد بالا و قابلیت افزودن وزنه های استاندارد جهت انجام کارهای سنگین (با قدرت تحمل استرس بالا) ساخته شده است

برای تضمین کارکرد قابل اطمینان طولانی مدت دستگاه ، شرایط خروجی ثابت مثل سرعت، صاف بودن سطح زیرین اپلیکاتور، برای بدست آوردن نتایج یکسان و تکرار پذیر ضروری است.

مهمترین خصوصیت این دستگاه، حذف خطای انسانی می باشد.

تماس با ما
 

اپلیکاتور اتوماتیک BEVS با دقت بالایی و با سیستم کامپیوتر مرکزی با سرعت عملکرد بالا و قابلیت افزودن وزنه های استاندارد جهت انجام کارهای سنگین (با قدرت تحمل استرس بالا) ساخته شده است

برای تضمین کارکرد قابل اطمینان طولانی مدت دستگاه ، شرایط خروجی ثابت مثل سرعت، صاف بودن سطح زیرین اپلیکاتور، برای بدست آوردن نتایج یکسان و تکرار پذیر ضروری است.

مهمترین خصوصیت این دستگاه، حذف خطای انسانی می باشد.

 

          BEVS 1811/1اپلیکاتور اتوماتیک با صفحه ی شیشه ای

BEVS 1811/2          اپلیکاتور اتوماتیک با صفحه ی وکیوم

BEVS 1811/3          اپلیکاتور اتوماتیک با صفحه ی وکیوم و گرمایش