responsive carousel
سختی سنج بوخولز
responsive carousel
سختی سنج بوخولز

سختی سنج بوخولز برای ارزیابی مقاومت پوشش در پوشش های تغییر شکل پذیر پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

تماس با ما
 

سختی سنج بوخولز برای ارزیابی مقاومت پوشش در پوشش های تغییر شکل پذیر پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه روی سطح نمونه تحت بار ثابت 500gr که بوسیله ی قطعه ی آزمایش کننده تامین می شود، قرار داده می شود. بعد از 30 ثانیه نمونه ی مورد آزمایش را حرکت دهید، اثری بجا گذاشته می شود که با میکروسکوپ با بزرگنمایی 20X مجهز به منبع نوری اندازه گیری می شود.

سختی پوشش بوسیله طول دندانه های علامت ها نشان داده می شود.

از امکانات این دستگاه میتوان به میکروسکوپ با دقت بالا برای بدست آوردن نتیجه صحیح نام برد.